Délka doručení

Objednané zboží prodávající expeduje v co nejkratším možném čase od potvrzení objednávky v závislosti na aktuální dostupnosti objednaného zboží a podle svých provozních možností.

Prodávající obvykle expeduje objednané zboží do 1-5 pracovních dnů, maximálně do 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro dodání zboží překročí 30 kalendářních dnů, Prodávající o této skutečnosti uvědomí Kupujícího emailem nebo telefonicky a informuje ho o prodloužení dodací lhůty.

Kupujícímu vzniká nárok na odstoupení od smlouvy, pokud objednané zboží nebylo dodáno ani v této prodloužené dodací lhůtě. Prodávající je povinen vrátit do 14-ti dnů kupní cenu na účet Kupujícího, pokud tato již byla ze strany Kupujícího uhrazena.

V případě, že Prodávající nemůže, nebo není schopen vůbec dodat objednané zboží, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího emailem nebo telefonicky a dohodnout se s ním na náhradním plnění, které může spočívat:

a) v dodání náhradního zboží, které je vlastnostmi podobné původně objednanému zboží

b) ve vrácení kupní ceny na účet Kupujícího, pokud tato již byla Kupujícím uhrazena

V den odeslání objednávky je Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy na telefonní číslo, které uvedl v objednávce.

Zboží je zasíláno prostřednictvím kurýrní služby na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce jako svou dodací adresu. Osobní odběr v sídle Prodávajícího není možný.

Kupující je kurýrní službou informován o termínu dodání objednávky. Pokud Kupujícímu tento termín nevyhovuje, náhradní termín doručení si dohodne přímo s kurýrní společností.

Pokud se Kupující v avizovaný den dodání zboží nenachází na určené adrese a není ho možné zastihnout ani telefonicky na čísle, které uvedl v objednávce, přičemž o plánovaném doručení, jakož io možnosti zvolení náhradního termínu doručení byl informován prostřednictvím SMS zprávy odeslanou kurýrní společností, Kupující odpovídá za škodu, kterou tímto jednáním způsobil Prodávajícímu.

Náklady na opětovné doručení zboží Kupujícímu hradí Kupující.

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost obalu, ve kterém je zboží zabaleno a podepsat doklad o převzetí zboží. V případě, že Kupující zjistí při přebírání zboží, že obal je poškozen, je povinen sepsat s kurýrní společností zápis o zjištěných poškozeních a následně informovat o této skutečnosti i Prodávajícího.

Prodávající není povinen uznat pozdější reklamaci, pokud Kupující převezme zboží navzdory poškozenému obalu. Za poškozený obal se považuje viditelně poškozená a / nebo otevřená obálka / balík.

Za poškození zboží během přepravy je zodpovědná kurýrní služba.

Kupující je povinen po převzetí zboží zkontrolovat, zda se dodané zboží shoduje s objednávkou typově i kvalitativně a zda není poškozen přepravou i přesto, že obal neobsahuje žádné viditelné známky poškození.

Pokud Kupující zjistí jakékoliv nesrovnalosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího emailem na adrese eshop@prehozynapostel.cz nebo telefonicky na čísle +420 723 788 741